เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

 รับสมัคร

สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

   ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5 อัตราเงินไม่ต่ำกว่า 8,340 บาท

    -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

   ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

       อำเภอท่าหลวง

       จังหวัดลพบุรี

      หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครได้ที่

www.kangpukkud.go.th ส่งถึง งานบริหารบุคคล (สมัครสอบ) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผักกูด

อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230  การสมัครถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับเอกสารเป็นวันสมัครสอบจนถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร    โดยโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกมาที่    บัญชีธนาคารขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแก่งผักกูด ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาลำนารายณ์ หมายเลขบัญชี 113-1-55932-0

พร้อมทั้งแนบใบโอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตัวจริง พร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัย

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-3677-6021 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.